NEMŮŽETE JIM ZABRÁNIT, ABY VYROSTLI,
ALE MŮŽETE JE OCHRÁNIT

Včasným očkováním máte možnost ochránit
své dítě před závažným HPV onemocněním

Zeptejte se svého lékaře na očkování
proti HPV vakcínou Silgard®.

Věděl/a jste?

HPV je nejčastější sexuálně přenosná infekce.

HPV se šíří intimním genitálním kontaktem, pohlavní styk
není nutný.

Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější příčinou
úmrtí na rakovinu u žen, hned za rakovinou prsu.

HPV způsobují onemocnění i u mužů.

V současné době neexistují léky, které by dokázaly HPV
infekci léčit. Léčba probíhá chirurgickým odstraněním
napadené tkáně.

Účinnou prevencí je očkování.

Proti HPV se v ČR očkuje více jak 10 let.

Vakcína Silgard®

pomáhá chránit před HPV typy 16 a 18,
které způsobují rakovinu děložního čípku,
análního otvoru, vulvy a vaginy a dále před
HPV typy 6 a 11, které způsobují genitální
bradavice.

CO JE TO HPV?

HPV – neboli lidský papilomavirus, je běžný, velmi
rozšířený virus, který infikuje ženy i muže. 80 % populace
se vprůběhu života HPV virem nakazí, často opakovaně.
Ačkoliv u většiny lidí se organismus s nákazou vyrovná, v
některých případech infekce přetrvá a může se rozvinout v
závažné onemocnění. Některé typy HPV způsobují před-
nádorové stavy, které mohou vést ke vzniku rakoviny
děložního čípku, řitního otvoru, vulvy a vaginy. Jiné typy
mohou způsobit genitální bradavice. Tyto typy HPV virů se
vážou na specifický typ sliznic, často právě v oblasti
genitálu.

Jeden virus, více než jedno onemocnění.

Odhadovaný počet nových případů vybraných
HPV asociovaných onemocnění vyvolaných
u mužů a žen v Evropě (ročně)

HPV se šíří intimním genitálním kontaktem,
pohlavní styk není nutný. Nakazit se tedy
můžete i při orálním sexu či pettingu
(mazlení). Můžete se nakazit kdykoliv během
svého života, jedním HPV typem nebo i více
typy, a to i opakovaně. HPV infekce se často
neprojevuje žádnými příznaky. Virus se tak v
populaci dál šíří.

Jak je to s genitálními bradavicemi?

Genitální bradavice tzv. kondylomata jsou měkké výstupky
na kůži a sliznici genitálu. Mohou postihnout penis, vulvu,
vaginu, děložní hrdlo, nebo je můžeme nalézt v okolí
řitního otvoru.

Genitální bradavice postihují ve stejné míře ženy i muže.

Genitální bradavice mohou mít významný psychosociální
dopad.

Genitální bradavice lze odstranit, ale jejich léčba je často
zdlouhavá a mnohdy bolestivá. Onemocnění se často vrací.

Silgard® chrání proti nákaze
HPV typu 6 a 11, které vyvolávají
více než 90% případů genitálních
bradavic.

Proč je důležitá prevence?

Lidé, kteří mají HPV, nemusejí trpět žádnými příznaky
infekce, šíří pak virus, aniž by o tom vůbec věděli. V současné
době neexistují léky, které by dokázaly HPV infekci léčit.
Léčba následků HPV infekce probíhá nejčastěji chirurgickým
odstraněním napadené tkáně.

Mezi preventivní opatření nákazy HPV patří:

Omezení počtu sexuálních partnerů*,
ideálně sexuální abstinence

Používání kondomů**

Očkování proti HPV

*Můžete se ale nakazit i s prvním partnerem.
**Kondom nechrání proti HPV nákaze stoprocentně.

Promořenost populace virem je v
současnosti veliká a pravděpodobnost, že se
s virem setkáte, je vysoká. Jak zareaguje
konkrétně váš imunitní systém na danou
infekci, nelze předvídat. Jednoznačně je tedy
lepší infekci předcházet.

Aby účinek očkování byl co
největší, je důležité, aby
očkování proti HPV proběhlo v
dostatečném předstihu před
započetím sexuálního života, tzn.
možným prvním pravděpodob-
ným setkáním s virem.
Smutná statistika rakoviny
děložního čípku v České republice

400 žen ročně podlehne rakovině děložního čípku

1 000 nových případů je ročně diagnostikováno

12 000 žen ročně podstoupí konizaci
(chirurgické odstranění tkáně)

Upozornění: I když jsou ženy/dívky očkovány proti HPV je důležité, aby
i nadále docházely na pravidelné preventivní prohlídky u svého gynekologa.

Screening děložního čípku je zaměřen na
včasné odhalení přednádorových změn, ale
nepomůže vám předcházet samotné HPV
nákaze. V případě ostatních nádorových
onemocnění, proti kterým Silgard® chrání
(tzn. rakovina vulvy, vaginy, anu), v současné
době neexistuje žádný screeningový
program, který by včas rozpoznal nádorové
bujení.

Proč očkovat chlapce/muže?

S tím jak se rozšiřují poznatky týkající se
HPV infekce, je patrné, že z očkování proti
HPV mohou těžit i chlapci/muži. Již dávno
neplatí, že by HPV vakcíny byly určené pouze
pro prevenci rakoviny děložního čípku. Jak
bylo postupně objasněno, HPV stojí i za
jinými nádory, které ohrožují I muže např.
rakovina řitního otvoru. Nezhoubné, ale
často úporné genitální bradavice, jsou
bezpochyby stejně obtěžující pro obě
pohlaví. Očkovaný chlapec navíc představuje
nižší riziko přenosu HPV pro svou partnerku.
V některých státech se již běžně plošně
očkují dívky i chlapci (např. Rakousko, USA,
Austrálie).

Vzhledem k tomu, že HPV viry se mezi lidmi
šíří zejména během sexuálních aktivit, je
jasné, že muži jsou vystaveni virům HPV
stejně jako ženy, a stejně tak přispívají k jeho
šíření.

Ochraňte své dítě dříve, než se s HPV viry setká,
a nechte jej očkovat. Vaše dítě si proti HPV díky očkování vytvoří
nejlepší možnou ochranu do budoucna.

Vakcínou Silgard® se ve světě i v ČR
očkuje více jak 10 let.

Vakcína Silgard®

Silgard® pomáhá chránit před HPV typy 16 a 18, které
způsobují rakovinu děložního čípku, análního otvoru,
vulvy a vaginy a dále před HPV typy 6 a 11, které
způsobují genitální bradavice. Vakcína Silgard® chrání
tedy před 4 typy HPV. Vakcínou Silgard® se ve světě i
v ČR očkuje více jak 10 let. Bezpečnost vakcíny je
průběžně sledována a byla opakovaně potvrzena
zdravotnickými orgány včetně WHO.


Vakcína Silgard® se podává injekčně ve 2
dávkách (u dětí před dosažením 14. narozenin)
nebo ve 3 dávkách. S dotazy na očkování se
můžete obrátit na svého ošetřujícího lékaře,
nejlépe na praktického lékaře, gynekologa, nebo
na očkovací centrum. V případě dětí na
praktického lékaře pro děti a dorost.

VAKCÍNA GARDASIL9

Gardasil9 rozšiřuje ochranu proti HPV o dalších
5 rizikových typů (HPV typy 31, 33, 45, 52, 58). Jedná se o
nejnovější vakcínu proti HPV s největším pokrytí HPV typů
– celkem 9.

Pokud se chcete dozvědět více,
přejděte na www.gardasil9.cz.

Později NEMUSÍ být VČAS

Aby účinek vakcinace byl co největší, je
důležité, aby očkování proti HPV proběhlo v
dostatečném předstihu před započetím
sexuálního života, tzn. možným prvním
setkáním s virem. V České republice je proto
preventivní očkování proti HPV doporučována
při 13. leté prohlídce. V tomto období je také
očkování proti HPV pro dívky a chlapce podporováno
státem a v případě vakcíny Silgard je částečně
hrazeno z prostředků veřejného zdravotnictví.
Pro ostatní není očkování hrazeno z
prostředků veřejného zdravotního pojištění,
nicméně některé pojišťovny přispívají svým
pojištěncům na očkování proti HPV ze svých
preventivních programů. Více informací
získáte u své pojišťovny.


Na očkování proti HPV ale není nikdy pozdě.
Studie byly provedeny i u starší populace žen,
tedy již sexuálně aktivní, i zde byla prokázána
ochrana. Pokud jste již sexuálně aktivní, i vy se
můžete nechat očkovat. Očkování zvažte i v
případě, pokud se u vás již nákaza projevila a
jste před konizací či jste již po zákroku, nebo
se u vás vyskytly genitální bradavice. Zeptejte
se svého gynekologa, zda-li je pro vás
očkování vhodné, může vás ochránit před
možnou reinfekcí či infekcí dosud
neinfikovaným HPV typem. Nicméně, pokud v
sobě konkrétní typ viru stále máte, tak vás
před ním již zpětně očkování neochrání.
Vakcína Silgard® je indikována k prevenci,
nikoli léčbě vybraných HPV asociovaných
onemocnění.